Izračun Potrebne Velikosti Zbiralnika Deževnice

S pomočjo spodnje tabele si lahko izračunate, kakšno velikost zbiralnika potrebujete. Vsi podatki se navezujejo na obdobje enega leta.

Enostavno vstavite ustrezne podatke v označena polja.

Koeficient – tipa strehe

Vrsta kritine:                                                                            Koeficient

 

Strešniki, salonitne plošče, kritina iz pločevine                         0,9

Ravne strehe z nasutjem kamenja                                                0,8

Zelene ravne strehe                                                                         0,4

 

Možnost zajema deževnice

Padavine v sloveniji

Možnost zajema

Iz karte padavin razberete količino padavin za vaš kraj. Kliknite na sliko za povečavo.

površina strehe ___ X količina padavin ___X koeficient tipa strehe = ___možnost zajema deževnice

 

Potreba po vodi

WC

9000 litrov X ___ oseb = ___litrov

Pralni stroj

5000 litrov X ___ oseb = ___litrov

Voda za čiščenje

1000 litrov X ___ oseb = ___litrov

Zalivanje vrta

60 litrov/m2 X ___ m2 = ___litrov

Ostalo

60 litrov/m2 X ___m2 =___ litrov

 

SKUPAJ:_______________

 

Vrednosti za večje objekte

Šola: 1000 litrov / osebo

Pisarna: 2500 litrov / osebo

 

Dimenzioniranje zbiralnika

Izberite manjšo vredost od dobljenih (možnost zajema ali potreba po vodi).

Izbrano vrednost zmnožite z 0,0625 in dobili boste priporočeno velikost zbiralnika.

 

Za Primorsko množite izbrano vrednost z 0,1.

Nalagam ...